Net Dekorasyon

USG Taş Yünü
Taş Yünü
Alçıpan Asma Tavan
Alçıpan Bölme Duvar
Alçıpan Duvar Giydirme
Net Dekorasyon
Taş yünü demonte sökülüp takılabilir . Tavanlar için estetik çözüm . Boyanabilir , yıkanabilir .
USG Taş Yünü Alçıpan Asma Tavan Alçıpan Bölme Duvar Alçıpan Duvar Giydirme Net Dekorasyon

Ana Sayfa - Taş Yünü - Asma Tavan - Duvar Giydirme - Bölme Duvar - Referanslarımız - Net Dekorasyon - İrtibat

 

Sık sorulan sorular :


1.1. Taşıyıcı sistem yükleri
1.1 1.1 Asma tavan taşıyıcı sistemi
ne kadar ağırlık taşır?
Cevap. Gerçek taşıyıcı sistemden bahsetmezsek, bu askıların aralığına ve ana raylara bağlıdır. En genel asma sistemlerdeki ana ray ve askı aralığı için cevabı her sisteme ait yükleme tablolarında bulacaksınız.
1.2 1.2 Eğer yükler standart tavan
konfigürasyonunu aşarsa, tavan
nasıl monte edilmelidir?
Cevap. Katalogdaki yükleme tabloları her iki olasılığı da verir: ana ray aralığının azaltılması veya askı aralığının azaltılması. Destekler arasındaki açıklık azaldıkça, ana rayın taşıyabileceği yük artar. Eğer yükleme tablolarımızda bir çözüm bulamazsanız, USG Teknik Destek Bölümümüze danışınız.
1.3 1.3 Standart tavan taşıyıcı
sistemimiz ile kullanılacak bir
aydınlatma donanımı için
maksimum ağırlık nedir? Ekstra
askılar kullanılmalı mıdır?
Cevap. Bu taşıyıcı sistemin konfigürasyonu ve monte edilen panelin tipi gibi diğer faktörlere bağlıdır. İyi bir uygulama ölçüsü olarak, eğer herhangi bir kuşku varsa, aydınlatma donanımının her köşesinden 150mm içerde ek askılar monte edin. Alternatif olarak, aydınlatma donanımını ayrı olarak asın.
2. 2. Yangın dereceli tavanlar
2.1 Bastırma klipsleri gerekli midir?
Cevap. Bastırma klipsleri tüm yangın dereceli tavan montajları için önerilir. Testlerden, klipsler kullanılmadan geçilebilirken ve geçilmiş ise, laboratuvar koşullarında ne başarılabildiği ve gerçek yangın durumunda ne olduğu tamamen farklıdır. Bastırma klipsleri, yangın durumunda oluşacak hava basınçlarına karşı direnç kazandırır ve parçalanmamış bir membran sağlar.
2.2 Belirli bir döşeme
konstrüksiyonu için önerilen
taşıyıcı sistem tertibi nedir?
Cevap. Her konstrüksiyon, söz konusu taşıyıcı sistem, panel ve yapıya bağlı olarak farklılık gösterdiğinden, montaj ilerlemeden ilgili yangın testinin bir nüshasını sağlayınız.
2.3 Yapı ile asma tavan arasındaki
minimum boşluk nedir?
Cevap. Boşluk derinliği yangın dereceli tavanda önemli bir düşüncedir ve montaja yeniden başlamadan önce ilgili test raporuna başvurulmalıdır. Tavan panelinin kolayca sökülmesi için 170mm minimum boşluk derinliği öneririz.
2.4 Yangın dereceli tavanların
arkasında izolasyon
kullanılabilir mi?
Cevap. Hayır. Görünen taşıyıcı sistem yangın dereceli tavanda izolasyon kullanımı gerçekte performansı artırmaktan ziyade azaltır. İzolasyon belirli eksiz yekpare tavan izolasyon tiplerinde gerekli bir koşuldur fakat görünen taşıyıcı sistem için gerekli değildir. Bir kez daha, ilgili test raporuna başvurun. Eğer rapor izolasyon kullanımını ifade etmiyorsa, o zaman kullanılmamalıdır.
2.5 Servisler monte edildikten sonra
tavanı nasıl korursunuz?
Cevap. Tavan membran bütünlüğünün bozulmasına neden olan aydınlatma donanımları ve diğer servisler, bütünlüğün muhafaza edilmesi için korunmalıdır. Servis birimlerini kapatmak için lokal bir başlık ya da kutu sağlanması genel bir çözümdür. Bu malzemeler onaylanmak için aynı standarda göre test edilmeli ve benzer yapıda olmalıdır. Eğer tavan sistemine çok fazla servis yerleştirilirse, bütünlüğün korunması çok zor olur. bu durumda yangın koruması sağlayan diğer araçlar aranmalıdır.
2.6 Belirli bir yangın derecesi elde
etmek amacıyla, USG DONN
taşıyıcı sistem, rakip bir panel
ile birlikte kullanılabilir mi?
Cevap. Testler, yangın dereceli konstrüksiyon sağlamak için farklı üreticilerin taşıyıcı sistem ve panellerinin de katılabileceğini onaylamıştır. Bu genellikle 'karıştır ve yakıştır' olarak ifade edilir. Ancak 'karıştır ve yakıştır' geniş ölçüde seçilmiş ürün testlerine dayandığından dikkat edilmelidir. Genellikle tam bir kombinasyon için belirli test raporlarının sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle, montaj öncesi, 'karıştır ve yakıştır' için ilgili yetkililerin onay vermesi son derece önemlidir. 'Karıştır ve yakıştır' kombinasyonunun uygunluğunu onaylamak için yangın test laboratuarından bir tür değerlendirme elde edilmesi gerekebilir. Fakat bu her iki tedarikçinin de katılarak izin vermesi sonucunda yapılmalıdır.
3. 3.Akustik, ışık ve renk
3.1 Panelleri aydınlatma donatımları
ile değiştirdiğimde absorpsiyon
üzerine etkisi ne olur?
Cevap. Aydınlatma donanımlarının hiç absorblamadığı varsayılarak (en kötü senaryo durumu) absorpsiyon aydınlatma donanımlarının kapladığı yüzeyin yüzdesine bağlı olarak azalır. Aydınlatmanın normal olarak tavan yüzeyinin %10'unu kapladığını hesaba katarsak, gerçek absorpsiyon %10'dan daha az bir oranda azalır.
3.2 Taşıyıcı sistemi ve panelleri
standart beyaz renkte aldığım
halde, tavanım başka renkte
görünüyor. Bu nasıl mümkün olur?
Cevap. Büyük olasılıkla döşeme veya duvarlar beyaz dışında bir renktir. Özellikle bu renkler homojen ise, beyaz tavana yansırlar ve tavanın beyaz olmadığı izlenimini verirler.
3.3 Tavandaki tüm ürünler aynı
renkte-RAL9010? Ancak, farklı
beyaz renkler var. Bu nasıl
mümkün olur?
Cevap. Tamamen uyan renklerin elde edilmesi çok zordur. Bu nedenle yaklaşık AE<1 standart sapma kabul edilir. Bir çok renk serilerinde, izin verilen bu sapma değeri insan gözünün fark edebileceği renk farkından daha küçüktür. Ancak, bazı beyaz serilerinde, insan gözü çok hassastır ve AE«0.3 renk farkını ayırt edebilir. Renk farkı ayrıca, parlaklık, ışık yansıması ve/veya boya veya rengin uygulandığı temel malzeme ile de etkilenebilir.
3.4 Standart beyazımıza en yakın
RAL rengi nedir ve parlaklık
düzeyi nedir?
Cevap. Tüm DONN taşıyıcı sistem renkleri eşsizdir ve belirli RAL veya diğer standart renklere uymak için yapılmamıştır. En yakın uygun rengi onaylamak için lütfen USG Müşteri Servisleri ile temas kurunuz. Standart DONN Beyaz renk için, en yakın RAL rengi RAL 9016'dır.
4. Çeşitli sorular
4.1 Galvanizli tel ile maksimum
asma derinliği nedir?
Cevap. Çelikte fazla gerginliğe neden olmadan, telin etkili bir şekilde önceden-düzleştirilmesi sabitleyicinin özelliğine bağlıdır. Pratik kural olarak, maksimum etkili derinlik 4-5m düşünülmelidir.
4.2 Belirli kenar detaylarına uymak
için taşıyıcı sistem ve panelin
çevrede nasıl tamamlanması gerekir?
Cevap. Bu broşürde gösterilen kenar detay seçeneklerine başvurunuz. Farklı malzemeler ve kenar detayları kullanılarak elde edilebilen bir çok kombinasyon ve özellik mevcuttur.
4.3 Asma tavan taşıyıcı sistemini
destekleyen 2mm galvanizli
teldeki maksimum eğrilik nedir?
Cevap. Askılar, mümkün olduğunda, dik konumda tutulmalıdır. Eğer herhangi bir nedenle bir askıyı eğriltmek gerekirse, bu dikeyden maksimum 15°açı yapacak kadar olmalıdır ve daima ana ray yönünde kullanılmalıdır.
4.4 Çapraz T, modül dışında taşıyıcı
sisteme nasıl bağlanabilir?
Cevap. USG, modül dışında T'leri bağlamak için kullanılabilen bir braket ref.DB3 sağlayabilmektedir. Detaylar istek üzerine Müşteri Servislerinden temin edilebilir.
4.5 Korozyona dayanıklı tavanı
asmak için önerileriniz nelerdir?
Cevap. Korozyona dayanıklı taşıyıcı sistemler, sabit açılı asma olarak korozyona dayanıklı çevre kenar detayı kullanılarak asılmalıdır. Bunun nedeni, kenar detayının, tüm taşıyıcı sistemle aynı işlemi görmüş olmasıdır. Tüm bağlantılar, çatı kaplama kalitesinde galvanizli çelikten olmalıdır. Ana ray bağlantı merkezlerinin ve askıların monte edilen panele uygun olmasına dikkat edilmelidir. Belirli paneller nem oranı yüksek ortamlarda nem çeker ve bunun sonucu olarak ta ağırlık artar. Taşıyıcı sistem, montajdan önce tayin edilmesi gereken maksimum potansiyel panel ağırlığını destekleyebilmelidir.
4.6 Belirli bir panel kalınlığına
uygun olması için hangi
bastırma klipsinin kullanılması
gerekir?
Cevap. USG farklı panel kalınlıkları ve uygulamalarına uygun klips serileri tedarik etmektedir. Detaylar için güncel kataloglara başvurulmalıdır. Bir çok durumda, çok sayıda panel kalınlığına uygun olduğundan VB45 değişken klipsi kullanılabilir.
4.7 Bir bölmeyi Tavan taşıyıcı
sistemi ile nasıl birleştirirsiniz?
Cevap.-DONN DX24, DONN DX15 standart sistemler. DX24 Revoe Klips kullanın.
-DONN DX Fineline sistemi. Bölme başını sağlamlaştırmak için taşıyıcı sistemin merkez dikmesine geçirilen M6 T cıvata kullanın.
-SAS Sistem 130 Alugrid. Bölme başını sağlamlaştırmak için taşıyıcı sistemin merkez dikmesine vidalanan M6 cıvata kullanın.
-DONN DP Bandraster / SAS Sistem 330. Bölme başını taşıyıcı sisteme vidalayarak sabitleyin. Taşıyıcı sistemi ilave askılarla 45°de gerin.
4.8 Eğimli bir tavanı nasıl monte edebilirim?
Cevap. Eğer açı 15°den küçük ise, düz tavanda olduğu gibi monte edin.
Eğer açı 15°den büyük ise, ana rayları eğimle aynı yönde monte edin. Ana rayları, taşıyıcı sisteme cıvata ve somunla sabitlenen sert askılarla (örn. duvar açısı) birleştirin.
Eğer açı 45°den büyük ise, detaylı öneri için lütfen USG Teknik Servislerine danışın.
5. Bakım
5.1 Taşıyıcı sistemi nasıl
temizleyebilirim?
Cevap. Tavan panellerini sökün ve taşıyıcı sistemi solvent-bazlı olmayan ticari bir temizleme ajanı ile temizleyin.
5.2 Taşıyıcı sistemi demonte etmek
için bir alete ihtiyacım var mı?
Cevap. Hayır. DONN DX taşıyıcı sistemler, alet gerektirmeyen basit bir teknikle kolayca temizlenecek şekilde tasarlanmıştır - bu broşürün 5. sayfasına bakınız.

 

 

Ana Sayfa - Taş Yünü - Asma Tavan - Duvar Giydirme - Bölme Duvar - Referanslarımız - Net Dekorasyon - İrtibatReferanslarımız : Türkiye Finans , Hes Kablo , Gap Güneydoğu Tekstil , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği , Çalık Holding , Boypaş , İstikbal vs diğerleri ... Onlar bizi tercih etti !

Türkiye Finans  Armada   Türkiye Odalar Borsalar Birliği  Gap Tekstil  Hes Kablo

Boypaş  Çalık Holding  İstikbal

Net dekorasyon 2005 © netdekorasyon.com un tüm hakları Net Dekorasyon Limited Şirketine aittir . 7the24 / GencTR
Valid HTML 4.01 Transitional - Valid CSS! -