Net Dekorasyon

USG Taş Yünü
Taş Yünü
Alçıpan Asma Tavan
Alçıpan Bölme Duvar
Alçıpan Duvar Giydirme
Net Dekorasyon
Taş yünü demonte sökülüp takılabilir . Tavanlar için estetik çözüm . Boyanabilir , yıkanabilir .
USG Taş Yünü Alçıpan Asma Tavan Alçıpan Bölme Duvar Alçıpan Duvar Giydirme Net Dekorasyon

Ana Sayfa - Taş Yünü - Asma Tavan - Duvar Giydirme - Bölme Duvar - Referanslarımız - Net Dekorasyon - İrtibat

 

Tavan tasarımı için teknik konular
Asma tavan sistemleri, bina konstrüksiyonunda mimar¬ların estetik fikirlerini gerçekleştirebildikleri iç mekan elemanlarından biridir. Ancak güzel ve zarif modern tavanlar olabilmesi için, aynı zamanda belirli teknik işlevleri de sağlamaları gerekir. En önemlileri: yangına karşı koruma, akustik davranış, neme karşı dayanıklılık, darbe direnci, sismik kısıtlama, yük taşıma kapasitesi ve sonuncu, fakat yine de önemli bir özellik renk ve ışık yansıtma kabiliyetidir.
1.1. Yangına karşı Koruma
Tavan ünitesi yangınla temas ettiğinde, tavan davranışı üzerinde bazı indikatörler önemli hale gelir.
1.1 Yangın reaksiyonu
Belirli bir malzemenin yanıp yanmayacağı ve eğer bu gerçekleşirse yangına enerji bakımından katkısının ne olacağı konusunda, bu tanımlayıcı bir yöntemdir. Malzemelerin yangın reaksiyonunu tanımlamak için, kendi reaksiyonları üzerinde test uygulanır ve tavanın monte edileceği ülkede uygulanabilen bir standart ile tanımlanan belirli bir sınıfa alınır. Detaylar her standarda göre farklı olmakla birlikte, sınıflar genellikle aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:
• Kullanılan malzeme nedeniyle yanmaz -Bu sınıfa bağlı olan malzemeler genellikle standartın kendisiyle tanımlanır ve test gerektirmez.
• Yanmaz = belirli bir testten sonra 1'e eşit olarak sınıflandırılır.
• Yanması veya yakılması çok zor (alev söndürüldüğü zaman otomatik olarak söner).
• Yangına karşı orta derecede direnç
(alev söndürüldüğü zaman sınırlı bir süre için yanmaya devam eder).
• Kolay yanar-alev söndürüldükten sonra yanmaya devam eder.
• Kendinden-alevlenebilir-ısıtıldığında yanmaya başlar.
Tüm USG DONN asma sistem elemanları 1 veya 2 üzerinde sınıflandırılır ve bu nedenle DIN 4102'ye göre A1 veya A2 olarak sınıflandırılır. Diğer standartlarla ilgili detaylar USG Teknik Servislerinden temin edilebilir.
1.2 Yangına karşı dayanıklılık
Bir tavan ünitesinin Yangına Karşı Dayanıklılığı, yangın yayıldığı sırada tavanın bariyer işlevi göreceği süreyi ifade eder.
Yangına Dayanıklılık Derecesi - normal olarak 30 dakikalık sürelerle tanımlanır-tavanın tümüyle gelişen alevleri, binanın bitişik alanlarına yayılmadan önce ne kadar süre barındıracağını belirtir. Test yöntemi tavanın (yukardaki yapının içi ve dışı) yangını ne kadar süre tutacağını ve tavanın önceden tayin edilen yangına maruz kalma sırasında kendi yapısal bütünlüğünü ne kadar süre koruyacağını değerlendirir. Önce tam-ölçekli örnek kurulur. Sonra örnek test uygulanır. Derecenin uygulanacağı maksimum tasarım yükü koşulunun simülasyonu için, örnek test boyunca üzerine uygulanan sabit yüke tabi tutulur. Yangına karşı dayanıklılık testinin başarılı olması için, aşağıdaki
koşullar yerine getirilmelidir:
• Ünite, pamuk atığını tutuşturabilecek alev veya sıcak gazlar geçirilmeden yangın testine dayanmalıdır. Bu alev yayılması olarak ifade edilir.
• Ünite, yapısal bozukluk veya çökme olmadan, üzerine uygulanan tasarım yüklerini desteklemelidir. Bu yapısal bütünlük olarak ifade edilir.
• Isının üniteden geçişi, maruz kalmayan yüzey sıcaklığını, 140°C ortalama ve 180°C maksimum üzerine çıkartmayacaktır. Bu ısıl izolasyon olarak ifade edilir.
Bu kriterler spesifik olarak, etkili bir yangın bariyeri için gerekli koşullan dikkate almaktadır. Gerek alevlerin geçişi ve gerekse yapısal çökme, bariyerlerin bütünlüğünü açıkça bozar, zira yangının binanın diğer bölümlerine yayılmasına izin verir. Benzer şekilde, maruz kalmayan yüzeyin sıcaklık kriteri, bariyer fiziksel olarak dokunulmamış halde kalsa bile, yangının bitişik odaya yayılma potansiyelini ele alır. Bunun nedeni bitişik binadaki parçaların kendiliğinden tutuşacak kadar sıcak hale gelebilmesidir. Yangına dayanma süresi, tavanın üç koşulu yerine getirmesiyle tayin edilir. Eğer tavan bu üç koşuldan birini yerine getiremezse, test sona erdirilir ve yangına karşı dayanıklılık, bozulmanın olduğu zaman şeklinde saptanır. Bir tavan ünitesi, gerçek bir yangın davranışını kuvvetli biçimde etkileyebilirken, bina tasarımcısının, binada saklanan donatımlar, eşyalar ve diğer parçalar üzerindeki kontrol gücünün düşük kalmasına dikkat ediniz. Başka bir deyişle, yangın güvenlik performansını sorgulamak için bilinen,ölçü, dereceler, yararlı olmasına karşın, belirtilen herhangi bir durumda yangına karşı dayanma gücünü tam olarak belirlemeleri mümkün değildir.
USG DONN asma tavan sistemleri, uygun panellerle test edilmiştir ve 30-120 dakika arası yangın direnci elde edilmiştir. Test belgeleri, diğer standartlarla ilgili test detaylarıyla birlikte yerel USG Teknik Servislerinden temin edilebilir.
1.3 Yangın: diğer kriterler
Bazı malzemeler, yanarken veya alevlendiğinde toksik gazlar yayar. Genel olarak, bunlar binanın yapısal veya entegre parçaları olarak kullanılmamalıdır. Bina içinde bir odada bulunan kişilere ait eşyaların bu tip malzemeler içermesi muhtemeldir. Ancak, USG DONN asma tavan sistemleri-fabrikada veya önceden-boyanmış elemanlar bile-zehirli dumanlar çıkartmaz ve bu nedenle binada bulunan kişiler veya itfaiye görevlileri için risk oluşturmaz.
1.4 Yangın kodlan, standartlar ve testler
Yangın reaksiyonuyla ilgili kodlar ve standartlar, yangına karşı dayanıklılık ve toksisite, ulusal standartlara göre düzenlenir. Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği anlaşmaları bölümler halindedir, fakat Avrupa standartı (henüz) tek değildir.
Detaylar ve spesifikasyonlarla ilgili tam bilgi için lütfen yerel standartlarınızı kontrol ediniz. Çok sayıda sistem ve panel kombinasyonları için, yangın direnci testleri
Avrupa ülkelerinin çoğunda yerine getirilmiştir. Test belgelerinizi yerel USG Teknik Servislerinizden temin edilebilirsiniz
2. Akustik
Akustik, tüm yönleriyle ses davranışının incelenmesidir. Fakat ses aynı zamanda, doğanın bir 'sübjektif elemanıdır. En iyi 'sübjektif örnek müziktir: bazıları için sinir-bozucu gürültü olarak ifade edilen, diğerleri tarafından ilahi müzik olarak kabul edilebilir. Esas olarak ses dalgalardır ve bu nedenle ölçülebilen bir enerji şeklidir. Binada sesi kontrol etmek için üç farklı derece vardır:
2.1 Absorpsiyon "aW" ve NRC (Ses İndirgeme
Katsayısı).
NRC veya aW tavanın (panel) ses absorpsiyon özelliğini ölçer. Tavanın absorpsiyon özelliği, 0 (hiç absorpsiyon yok) ile 1 (tam absorpsiyon) arasında değişen bir "a" değeri olan absorpsiyon katsayısı ile ifade edilir.Hiç bir malzeme sesi bütün spektrum üzerinden eşit olarak absorblamadığından, testler genellikle absorpsiyonu 125, 250, 500,1000, 2000 ve 4000 Hz'de ölçer. Bir panelin ses absorpsiyonu "aW" veya NRC, test edilen tüm spektrum üzerinden, absorpsiyon katsayılarının ağırlıklı ortalamasıdır. Doğru tipte absorpsiyon kullanılması rahatsız eden yankıları azaltır ve duyma kabiliyetini artırır (ayrıca 2.3'e bakınız). Çok fazla ses azaltılması, tüm sesin bütün yüzeyler tarafından absorplandığı, böylece ses yansıması bulunmayan ölü odaya neden olur. Yetersiz absorpsiyon çok fazla rahatsız edici ses bırakır. Odanın kullanımına bağlı olarak, ebatları ve işlevi, yankı-süresi (=aksetme) tanımlanabilir ve sonra doğru absorpsiyon, Sabine formülü kullanılarak hesaplanabilir.
aW ve NRC değerleri tüm USG tavan panelleri için mevcuttur. Hafifçe farklı hesaplama formülü nedeniyle, aW ve NRC birbirlerinden hafifçe farklıdır. Ses absorpsiyonu, bir çok ülkedeki ulusal standartların yanısıra, Avrupa'da tanınan uluslararası ISO 20354 ve IS011654 standartlarına göre düzenlenir.
2.2 CAC (Tavan Kısıtlama Sınıfı)
Odadaki ses absorblandığında, absorblanan ses, bir yere gitmelidir. Binalarda, istenmeyen sese neden olarak, bir çok durumda bitişik odaya gider. Tavanlar, oda-içi ortamı dostça tutmak için sesi absorblamak zorunda olmakla birlikte, aynı zamanda çok fazla sesin bitişik odalara gitmesini de önlemelidir. Tavan Kısıtlama Sınıfı, ses odalar arasında gidip geldiğinden ses iletim kaybının bir ölçüsüdür. Esas olarak, odalar arasındaki sese engel olmak tavan panelinin özelliğidir. Ses bitişik odaya gittiğinde uğradığı ses kaybı temsil edilerek, Oran dB (desibel) olarak ifade edilir. Burada her iki odanın da aynı tavanlara sahip olduğu varsayılır. CAC aynı zamanda DncW olarak adlandırılır. DncW saf laboratuvar değeridir. DncW, bir çok Avrupa ülkesinde ulusal standart olarak tanınan Avrupa standartı EN 20140-9'a göre düzenlenir.
2.3 AC (Artikülasyon S ınıfı Heceleri ayırarak
telaffuz etme sınıfı )
Artikülasyon Sınıfı, aralıklı olarak iletilen veya ?.: bir konuşmanın işitilme ve anlaşılma kapasitesini eden tavan ses kısıtlamasının bir ölçüsüdür. Artikülasyon sınıfı, dinleyicinin aralıklı olarak söylenen bir sözü anlama kabiliyetini ölçer. Bu özellikle, gizliliğin sağlanması ve başkalarının yaptığı ses rahatsızlığının azaltılması gereken açık alanlı bürolarda geçerlidir. Konuşmanın bir odada işitilme kabiliyetini ölçen Al (Artikülasyon İndeksi) ile birlikte kullanılır. Açık planlı bir büroda, 0.1 Al değeri düşüktür. Bu değer, eğer varsa bölmenin diğer tarafındaki konuşmanın çok azının anlaşılabilir olduğunu belirtir. 0.6 Al değeri konuşma gizliliğinin çok düşük hale getirir.
AC ve Al dereceleri uygulamadan uygulamaya değiştiğinden, ürünlerimizin uygulanması konusunda öneri için yerel USG Teknik Servisleriyle temas kurunuz.
3. Nem Oranı
USG DONN asma tavan sistemleri, maksimum 29°C'de maksimum RH (Relatif Nem) özelliğine sahip normal iç mekanlar için geliştirilmiştir. Aynı zamanda, daha yüksek nem oranlarına da direnç gösterirler, fakat genel veya düzenli olarak yüksek değerler beklendiği takdirde, özel korozyon korumalı sistem DXB24 kullanılmalıdır. Kimyasal maddeler veya dış uygulamalar içeren ortamlar için, lütfen USG Teknik Servislerine danışınız.
Asma tavan sistemleri, yüksek nem oranından dolayı "sarkmamakla" birlikte, %70'ten daha yüksek nem oranı düzeylerinde, normal mineral elyaf panellerin bir kısım nemin absorblanmasına neden olacağı hesaba katılmalıdır. Doğru sistem konfigürasyonunu saptamak için (sehime bakın) ekstra ağırlık (1.5 kg/m2'ye kadar) dikkate alınmalıdır. Standart taşıyıcı sistemler, DIN 18168 Bölüm I, tablo l'in ilk satırındaki limitlere uygundur. Özel korozyon korumalı sistem DXKB24, DİN 18168 Bölüm I, tablo l'in ikinci satırındaki limitlere uygundur. Diğer standartlarla uygunluğu için lütfen yerel USG Teknik Servislerine danışınız.
4. Darbelere karşı
dayanıklılık ve sismik
kısıtlama
4.1 Darbelere karşı dayanıklılık
Darbelere karşı dayanıklı tavanlar başlıca kapalı spor alanlarında, çarpma hasarına karşı direnç göstermek için kullanılır. Mevcut olan tek standart-genellikle tüm Avrupa ülkelerinde kabul edilen-DIN 18032'dir. Klips-bağlantımız bu tip uygulamalar için ideal olmakla birlikte, şimdiye kadar test edilmemiştir.
4.2 Sismik kısıtlama
Sismik kısıtlama Avrupa'da Eurocode 8 ile düzenlenir. Kod tavan yapıları için test gerektirmez. ASTM'e göre (Amerikan standardı) yürütülen testler, sistemlere
[ DX Klipslerinin ABD 'ndeki sismik arda kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Ülkeler birbirinden farklı kodlara ve standartlara sahip olduklarından. tasarımların bu yerel kurallarla karşılaştırılması zorunludur. Darbelere arşı dayanıklılık ve sismik uygulamalar durumunda yardım almak için USG Teknik Servislerine danışınız.
5. Yük taşıma kapasitesi
Bu katalogda açıklanan her sistem ile, standart modüller ve uygulamalar için yük taşıma tablosu bulacaksınız. Sonuçlar, pratik testler ve teorik hesaplamaların kombinasyonuna dayanmaktadır. Bu tabloların birçoğu iki ana etken nedeniyle sınırlanmıştır: ağırlık nedeniyle sehim ve montaj sırasında bükülme. Tablolarda kullanılan limitler DİN 18168'e göredir: limitin L/300 olduğu VIC sistemi dışında, maksimum 4mm ile L/500 maksimum sehim.
Tüm testler ve hesaplamalar en kötü durum senaryolarına dayanmaktadır, bu nedenle genel olarak sehiminiz limitin altında kalır. Diğer konfigürasyonlar, modüller ve standartlar için yerel Teknik Satışlar Servinizle temas kurunuz.
6. Renk, parlaklık ve ışık
refleksiyonu
6.1 Renk
En sık kullanılan renk adlandırma RAL numarasıdır. Tam RAL serisi yaklaşık 9000-ön-tanımlı renk içerir. USG standart beyazı bunlardan hiç birine uymaz; En yakın standart beyaz RAL 9016'dır.
Güncel olarak, renkler dünya çapında, "L" nin karanlık/aydınlık (siyah beyaz) aralığı, "A" nın kırmızı-yeşil ve "B" nin mavi sarı aralığı olduğu LAB değerlerini tanımlayan ISO 7724 standartına göre ölçülmektedir. Bu sisteme dayanılarak, herhangi bir rengi tanımlamak mümkündür.
Boya ve renk üreticileri arasında gittikçe daha popüler hale gelen-en yeni NCS (Doğal Renk Sistemi) renkleri LAB formatıyla tanımlar. Renk sapması, sapma tüm üç seriyle açıklanarak ölçülen rengin kendi orjinaliyle ile doğrudan ilişkisi olarak ifade edilir. Sapma değeri, DE olarak adlandırılır ve 1'den büyük olmamalıdır.
6.2 Parlaklık
Parlaklık, ayna-benzeri veya mat rengin nasıl olduğunu tanımlar. 1'den (aşırı mat olarak) 100'e (en parlak ayna) kadar değişir. USG DONN taşıyıcı sistem serilerinde standart beyaz genellikle 10 ila 15 arasında değişir. USG'nin asma sistemleri bu nedenle mat renktedir. Diğer renkler başka parlaklıklara sahiptir ve yüksek-parlaklık 70'ten düşük parlaklık siyah 8'e kadar değişebilir. Daha ayrıntılı bilgi için yerel USG Teknik Servislerinize danışınız.
6.3 Işık Refleksiyonu
Işık tüm cisimler üzerinde yansıdıdığından (gerçekte, biz cisimden çok yansımayı görürüz), yansıma testedilebilir. Aralık %0'dan (yansıma yok) %100'e (tam yansıma) kadar değişir. USG DONN beyaz taşıyıcı sistemleri +/-%85 ışık refleksiyonuna sahiptir. Daha ayrıntılı bilgi için yerel USG Teknik Servislerinize danışınız.
7. Kalite ve uluslararası standartlar
Taşıyıcı sistem fabrikalarımız ISO 9002 veya 9001 belgelidir ve yeni ISO 9000 elde etme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ürünlerimizi, uluslararası ürün standartları, montaj işlemleri ve Bina kodlarının yanısıra bir çok yerel kurallardaki teknik spesifikasyonlara uygun olarak ya da onları aşan kalite düzeylerinde üretmekteyiz. Asma tavan sistemlerimiz ve aksesuarlarımız zaten geliştirilmekte olan yeni Avrupa tavan standartına (prEN 13964) uygundur
8.Çevre kontrolü
Üretici olarak, USG çevre korunmasının önemini kabul etmektedir. Sağlam çevre sorumluluğu geçmişimiz, çevresel etkiyi azaltan, atığı indirgeyen, kaynakları koruyan ve mümkün olduğu yerde malzemeleri geri-döüştüren ürün çözümleri içerir. USG aynı zamanda, amaçlandığı gibi kullanıldığında, çevre açısından kabuledilebilir, emniyetli ve etkili ürünler üretir.
Ortalama olarak, asma sistemler ve onların ambalajlan için, satın alınan ürünlerimizde geri-dönüştürülmüş ve yeniden kazanılmış malzeme oranı aşağıdadır (rakamlar 2000 ortalamasıdır): Çelik +/-%25 Alüminyum >%50 Karton %75
Bundan başka, çevre dostu üretime çok özen gösteririz ve mümkün olduğu yerde tüm atığı geri-dönüştürürüz. Değerli bir müşteri olarak, siz de atık çelik, alüminyum ve ambalaj malzemesini doğru bir şekilde geri-dönüştürülmesine özen göstererek çevreye yardımcı olabilirsiniz.

 

Ana Sayfa - Taş Yünü - Asma Tavan - Duvar Giydirme - Bölme Duvar - Referanslarımız - Net Dekorasyon - İrtibatReferanslarımız : Türkiye Finans , Hes Kablo , Gap Güneydoğu Tekstil , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği , Çalık Holding , Boypaş , İstikbal vs diğerleri ... Onlar bizi tercih etti !

Türkiye Finans  Armada   Türkiye Odalar Borsalar Birliği  Gap Tekstil  Hes Kablo

Boypaş  Çalık Holding  İstikbal

Net dekorasyon 2005 © netdekorasyon.com un tüm hakları Net Dekorasyon Limited Şirketine aittir . 7the24 / GencTR
Valid HTML 4.01 Transitional - Valid CSS! -